İş Adı:

Demiryolları Araçları için Atölye, Depo ve İstasyonlara 35 Adet Akaryakıt, Madeni Yağ, Yumuşak Su İkmal İstasyonu ve 20 Adet Patinaj Kumu İkmal Tesisi Kurulması

İşveren

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

Proje Detayları:

 • Akaryakıt, Madeni Yağ ve Su tanklarının API 650 standartlarına uygun şekilde projelendirilmesi ve imalatı
 • Akaryakıt, Madeni Yağ ve Su tanklarının seviye ölçüm sistemlerin dizayn edilmesi ve temini
 • Akaryakıt ve Madeni Yağ sahada dağıtımı için özel üretilmiş poliüretan boru temini ve döşenmesi
 • Akaryakıt ve Madeni Yağları sarnıçtan imalatı yapılan tanklara pompalanması için yüksek kapasiteli pompalama istasyonlara temini
 • Akaryakıt ve Madeni yağların depoma tanklarından lokomotif ve demir yollu araçlarına ikmali için dispanser üniteleri temini
 • Özel olarak imal edilmiş konteynırların içine NFPA standartlarına uygun dizayn edilmiş, FM onaylı yangın sistemi (Elektrik+Dizel+Jokey pompalarından oluşan) temini
 • Akaryakıt ve Madeni yağ tanklarının söndürülmesinde kullanılacak olan köpük sistemin kurulması temini
 • Yakıt ikmali yapılacak olan Ana hat, manevra lokomotif ve diğer tren yollu araçlarının Lokomotif Tanıma sistemini kurulması ve işletilmesi
 • Lokomotiflerin akaryakıt tanklarının dolum ağızların ve kapaklarının özel dizayn edilmiş sistem ile temini ve montajı. Dolum ağızında ve kapak bulunan özel duyargalar sayesinde ikmal  ve ihlallerin kontrolleri takip ve kontrollü
 • Yakıt verilen lokomotiflerin anlık yakıt durumu, dolum limiti, yakıt cinsi,  ikmal edilen yakıt miktarı ve sarfiyatı sayısal sistemde takibi, İkmal istasyonlarının stok durumu sarfiyatı sayısal sistemde takibi, sayısal harita üzerinde takip ve raporlanması
 • Lokomotiflerinin çalışma saatleri takip ve raporlanması
 • Tüm toplanan sayısal verilerinin Merkez bilgisayar sisteminde görüntülenmesi, takibi, raporlanması, harita üzerinden takibi
 • Lokomotiflerde kullanılmakta olan patinaj kumu ikmali için patinaj kum ikmal tesislerin kurulması işi temini